TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG SÁNG NGỜI

Từ bài học “không màng danh lợi” của Bác Hồ

Từ bài học “không màng danh lợi” của Bác Hồ

Lời tâm sự của Bác dịp Tết Bính Tuất cách đây 72 năm về “danh và lợi” nay vẫn còn nguyên tính thời sự. “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý…” Những ngày bộn bề giáp Tết Bính Tuất cách đây 72 năm (1946). Một số nhà báo nước ngoài hỏi Hồ Chí Minh về chức Chủ…

Read More

Trọng dân – Một tư tưởng lớn của Bác Hồ

Trọng dân – Một tư tưởng lớn của Bác Hồ

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng ngày 11-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng”. Người chỉ rõ sự cần thiết phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng: Không có quần chúng thì không…

Read More

Học Bác để làm người công bộc của Nhân dân

Học Bác để làm người công bộc của Nhân dân

Tháng 9/1949, khi về thăm trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (nay là Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), Bác Hồ đã trân trọng ghi vào sổ vàng truyền thống về việc đào tạo cán bộ: “Học để làm việc, Làm người, Làm cán bộ, Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân…

Read More