Bảo tàng 3D

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Khu di tích Làng Sen Kim Liên

Khu di tích Bến Nhà Rồng

Khu di tích Pác Bó

Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa

Khu di tích lịch sử Đá Chông (K9)

Khu di tích Tân Trào - Tuyên Quang

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân Khu 5

Di tích Nhà số 5 Châu Văn Liêm

Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang

Di tích nhà lưu niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Thừa Thiên Huế

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành tại Bình Định

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc - Nơi an nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Cà Mau

Trung ương cục Miền Nam

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận

Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền