CUỘC THI THIẾT KẾ ẤN PHẨM CHÀO MỪNG 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH