Bác Hồ gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa

Trang nhất Báo Quân đội Nhân dân số 2083 ngày 7-3-1967 có đăng “Hồ Chủ tịch gửi thư khen quân và dân Thanh Hóa”.

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi quân và dân Thanh Hóa đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 7-3-1967.

Trong thư gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh Thanh Hóa, Bác viết: “Ngày 1-3-1967, quân và dân Thanh Hóa đã đánh giỏi, bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.700 và 1.701 của giặc Mỹ. Trước đó, ngày 26-2 Thanh Hóa đã bắn cháy 1 tàu chiến Mỹ. Đến nay, Thanh Hóa đã bắn rơi 192 chiếc máy bay giặc Mỹ. Đó là thắng lợi chung của đồng bào cả nước, và vinh dự riêng của quân và dân Thanh Hóa”.

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác khen ngợi đồng bào, cán bộ và bộ đội tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết chặt chẽ, vượt mọi khó khăn, anh dũng chiến đấu và đã thắng lợi vẻ vang.

Trong thư, ngoài khen ngợi, Bác còn căn dặn quân và dân Thanh Hóa không vì thắng lợi mà chủ quan. Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, ra sức thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, đẩy mạnh hơn nữa công tác giao thông vận tải, hết sức làm tốt việc phòng không nhân dân. Cố gắng giành nhiều thắng lợi hơn nữa.

 Bức thư Bác Hồ gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh Thanh Hóa được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đang lưu giữ một số bức thư Bác Hồ gửi quân và dân Thanh Hóa.

Ngày 30-11-1948, Bác thay mặt Chính phủ khen ngợi đồng bào Thanh Hóa đã sửa đê, hộ đê rất tốt.

Ngày 12-10-1965, sau sự kiện phân đội 23 pháo phòng không bảo vệ cầu Đồi, tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương và dân quân xã Xuân Lâm cùng các tổ săn máy bay của các xã lân cận phối hợp nổ súng, bắn rơi chiếc máy bay F8U vào hồi 12h20 phút, ngày 10-10-1965, Bác đã kịp thời gửi thư cho đồng bào, bộ đội và cán bộ Thanh Hóa. Trong thư Bác bày tỏ: “Rất vui lòng được biết quân và dân tỉnh ta đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Như vậy 3 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa đều đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ”.

Ngày 5-7-1967, Bác gửi thư khen Trung đội dân quân gái huyện Hậu Lộc sau khi trung đội bắn rơi một chiếc máy bay AD6 của giặc Mỹ vào 15 giờ ngày 16-6. Đây là đơn vị dân quân gái đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh.

Những bức thư của Người là nguồn cổ vũ động viên sâu sắc đến quân và dân Thanh Hóa, trở thành nguồn động lực để cùng cả nước đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng.

Nguyên Mai (tổng hợp)
Theo https://baothanhhoa.vn